Què és i com tractar l'Esclerosi de varius?

És un tractament excel·lent per a les petites varius i varicositats.

L’esclerosi vascular consisteix en la producció d’una reacció inflamatòria controlada en les parets internes de la vena dilatada, amb fibrosi i procés cicatricial secundaris, que determinaran obliteració i, per tant, desaparició de la variu com a tal.

  • Esclerosi química, injectant un líquid, anomenat esclerosant, les característiques o propietats provoquen la reacció esmentada; hi ha molts tipus de esclerosants químics.
  • Crioesclerosi, injectant aquests mateixos esclerosants, convenientment preparats, a temperatures inferiors a -30ºC; s’associa així l’efecte esclerosant del fred, amb menor dosi de producte i menor reacció inflamatòria.
  • Esclerosi amb escuma, injectant els esclerosants en forma d’escuma, mitjançant la seva manipulació fisicoquímica. S’aconsegueix major contacte, i per tant major efecte, de les molècules del esclerosant amb les parets vasculars, per desplaçament íntegre (i no per dilució) de la sang en la variu.
  • Fotoesclerosi, utilitzant energies lumíniques molt especials (làser i altres), per aconseguir la coagulació i col·lapse de les parets vasculars.

Informació extreta de www.semcc.com

Varius
Varius
Crioesclerosi de cames
Crioesclerosi de cames