En qué consisteix l'Elevació de Mames?

La mastopèxia és un procediment quirúrgic per elevar i millorar la forma de les mames caigudes.

Amb els anys, i després de circumstàncies com l’embaràs, donar a mamar i la força de la gravetat, fan que la mama tendeixi a caure, a més, a mesura que la pell perd la seva elasticitat la mama perd la seva forma i cau, fenomen conegut com a ptosis mamària. A vegades pot necessitar un volum addicional, ja que pot no existir suficient quantitat de teixit mamari per aconseguir la forma desitjada i haurem de col·locar a més un implant mamari.

La Mastopèxia pot reduir també la mida de l’arèola quan sigui molt gran.

La Cirurgia i Anestèsia

La mastopèxia es realitza en un quiròfan, dins d’una clínica o hospital. Sol ser necessari l’ingrés, donant-se l’alta l’endemà.

La cirurgia estètica de la mama es realitza sota anestèsia general, dura entre 1,5 i 3,5 hores. Les incisions comprenen una àrea de la mama consistent en la part de pell que es va a llevar i que col·locarà el mugró i l’arèola en la seva nova posició més elevada. Les sutures es col·loquen al voltant de l’arèola, en una línia vertical cap avall des de l’arèola i al llarg del solc de sota de la mama.

En determinats casos, quan la mama és petita i està poc caiguda la incisió es col·loca només al voltant de l’arèola. Pot ser necessari col·locar una pròtesi sota del teixit mamari o del múscul pectoral en mames amb poc volum. Després de la cirurgia es col·loca un embenat o un sostenidor especial.

Después de la Cirugía

Aspecte Postoperatori
Aspecte postoperatori Reducció de Mames

Després de la mastopèxia pot ser normal tenir una disminució de sensació en els mugrons; aquesta situació és generalment temporal, excepte en algunes reduccions que pot ser definitiva. Els punts es retiren entre els 7 i 14 dies, l’edema no cedeix completament fins a les 3 o 6 setmanes.

Podrà tornar a la feina en pocs dies, depenent de l’activitat que realitzi.

Seguiu les instruccions del seu cirurgià sobre quins exercicis pot realitzar, s’evitarà aixecar objectes per sobre del cap durant 2 a 3 setmanes.

Les seves mames estaran més sensibles del normal durant 2 a 3 setmanes, per la qual cosa pot ser convenient evitar un contacte físic excessiu fins a les 3 o 4 setmanes.

Informació extreta de www.secpre.org

Disseny de les Cicatrius