Què és la Rinoplàstia?

La rinoplàstia és una intervenció quirúrgica que permet corregir la deformitat d’un nas, sigui congènita, o per traumatismes o intervencions anteriors, o simplement la seva grandària.

Sempre s’ha de tenir present que el nas, a més, forma part de l’aparell respiratori, resultant inseparables la consideració estètica i la funcional.

La rinoplàstia és una de les intervencions més sol·licitades i agraïdes, pels seus espectaculars resultats. La rinoplàstia deu, fonamentalment, aconseguir crear un nas en harmonia amb la resta de la cara del pacient.

El nas està situat al centre de la cara, i és l’estructura més prominent de la mateixa. La seva participació en la imatge personal resulta indiscutible. Hi ha, a més que per a altres elements de la cara, uns cànons de bellesa basats en uns volums i unes formes. I més que en el cas d’altres anomalies pot provocar simples inseguretats o grans complexos en l’afectat.

La Cirurgia

La rinoplàstia pot realitzar-se sota anestèsia local més sedació, o el que és més freqüent, amb anestèsia general, depenent de la complexitat de la cirurgia i de les preferències del seu cirurgià.

Una rinoplàstia sol durar entre 1 i 2 hores, encara que en casos complexos pot portar més temps. Molts cirurgians plàstics realitzen aquest procediment des de dins del nas, fent unes petites incisions a l’interior dels orificis nasals; altres prefereixen fer una rinoplàstia oberta, sobretot per als casos més complexos, en la qual es realitza una petita incisió a la columel·la. Quan es completa la cirurgia, es col·loca una escaiola de guix o un altre material, que ajudarà a mantenir la nova forma del nas. També es col·loquen taps nasals en ambdós orificis per evitar el sagnat i estabilitzar l’envà nasal

Després de la cirurgia, i sobretot, durant les primeres 24 hores, pot sentir la cara inflada, molèsties sobre el nas i mal de cap, que cedeixen amb medicació. Ha de romandre tombat amb el cap elevat durant el primer dia (excepte per anar al bany). Notarà que la inflor i els hematomes al voltant dels ulls augmenten fins a aconseguir un màxim als 2 o 3 dies. La majoria dels hematomes i de la inflor desapareixeran en unes 2 setmanes.

La majoria dels pacients que se sotmeten a una rinoplàstia es troben bé en 2 dies, sent capaços de tornar a la feina o al col·legi en una setmana més o menys.

Durant els primers dies després de la cirurgia, quan la cara està inflada i amb hematomes, és fàcil oblidar-se que el nostre aspecte va a millorar i molts pacients poden sentir una mica deprimits; és un sentiment normal. Dia a dia l’aspecte millora i el pacient comença a sentir-se més content. En 1 o 2 setmanes, no semblarà que vostè s’hagi sotmès a una cirurgia. La millora és progressiva i gradual, encara que una mínima inflor pot mantenir-se, sobretot a la punta, durant uns mesos. El resultat definitiu s’obté en 1 any aproximadament.

Informació extreta de www.secpre.org

Rinoplàstia Abans i Després