En què consisteix la Reducció de Mames?

La reducció de mames o mamoplàstia de reducció és un procediment quirúrgic per disminuir la mida de les mames, mitjançant l’extirpació de greix, teixit mamari i pell, fent-les més petites, lleugeres i fermes. A més pot reduir la mida de l’arèola. Les dones amb mames grans poden presentar alguns problemes deguts a aquest excés de pes, com el mal d’esquena i de coll, irritacions de la pell sota de la mama i problemes respiratoris.

La finalitat de la mamoplàstia de reducció és proporcionar a la dona uns pits més petits i amb una forma més proporcional a la resta del seu cos.

Aquest procediment no està recomanat en dones que pretenguin donar el pit després de l’embaràs.

La cirurgia de reducció mamària es realitza en un quiròfan, dins d’una clínica o hospital. Sol ser necessari l’ingrés, donant-se l’alta l’endemà en el cas de l’augment mamari i la mastopèxia, i als 2 o 3 dies en el cas de la reducció.

La cirurgia es realitza sota anestèsia general, romanent el pacient adormit durant l’operació.

Una reducció mamària dura entre 2 i 4 hores, encara que en determinats casos pot allargar-se. Hi ha diverses tècniques, però generalment les incisions tenen forma d’àncora col·locant al voltant de l’arèola, en una línia vertical cap avall des de l’arèola i en una línia horitzontal en el solc que hi ha sota la mama. A través d’aquestes incisions s’extirpa l’excés de pell, greix i teixit mamari i es recol·loca l’arèola i el mugró en la seva nova posició; en alguns casos es pot associar liposucció.

Després de la Cirurgia

Després de la cirurgia de mames és normal trobar-mica cansada uns dies, però podrà fer vida gairebé normal a les 24-48 hores.

Després d’una reducció mamària podrà tornar a la feina en 2 o 3 setmanes, tot i que en pocs dies podrà fer vida gairebé normal. Ha de limitar les activitats físiques fortes durant unes setmanes, fins que es recuperi de l’operació.

Després d’una reducció mamària passaran uns mesos fins que les seves mames adquireixin l’aspecte definitiu; tot i així, les mames canviaran davant els estímuls hormonals normals, l’embaràs o els canvis de pes. Pot necessitar una mica de temps fins a acostumar-se a la seva nova imatge corporal. Si les seves expectatives són realistes, vostè estarà molt satisfeta amb el resultat de la reducció de mames.

Informació extreta de www.secpre.org

Diseño Cicatrices
Disseny cicatrius Reducció de Mames
Aspecto Postoperatorio
Aspecte postoperatori Reducció de Mames