En què consisteixen els Fils Tensors?

El tractament, utilitzat sobretot per combatre la flacciditat en cara i coll, consisteix en la implantació subcutània de fils que permeten estirar la pell caiguda i reposicionar-se en un nivell més alt. Els fils poden tenir auto ancoratge, és a dir, que no es fixen de l’extrem que tira en cap teixit, o poden ser d’ancoratge, en aquest cas es fixen d’una banda a la zona caiguda.

S’efectua amb anestèsia local. Els resultats solen ser satisfactoris per a edats relativament joves, però no n’hi ha prou en casos de flacciditat molt accentuada. La durada dels mateixos és de dos anys i el pacient es pot reincorporar a la seva vida quotidiana dos dies després. És una tècnica molt poc agressiva. Els fils amb ancoratge, que donen millors resultats, requereixen alguns punts de sutura.

Informació extreta de www.seme.org

Fils Tensors