En què consisteix la Fotodepilació?

La fotodepilació és una tècnica de depilació mitjançant una llum, làser o IPL (llum polsada intensa) que permet que s’eliminin selectivament els fol·licles pilosos així com la seva capacitat de reproducció.

La forma de realitzar el tractament varia segons els diferents equips existents en el mercat: IPL (llum polsada intensa), làser de Rubí, làser de Neodimi-YAG, làser d’Alexandrita …

Les zones d’aplicació més freqüents són les cames i cuixes, braços i aixelles, línia del biquini i llavi superior.

La fotodepilació ha de tenir en compte factors com les característiques del fol·licle pilós, de la pell (els seus diferents fototips), el gruix del cabell i la seva fase de creixement, l’edat, el sexe i la zona a depilar.

Les característiques que afavoreixen uns millors resultats són pèl gruixut i fosc i una pell blanca. Les zones més apropiades són els engonals, les aixelles i les cames. Quant als factors que no el beneficien estan el pèl fi i clar, la pell fosca i l’àrea facial. Les zones més complexes en el tractament són els lumbars, la zona superior dels braços i les mans.

La fotodepilació no es recomana durant l’embaràs i lactància i si ha determinades patologies com epilèpsia, herpes simple, febre, infeccions o diabetis, així com en tractaments que produeixin fotosensibilitat.

Fotodepilació