Què és la Otoplàstia?

L’Otoplàstia és la intervenció quirúrgica que permet modificar la forma o la mida de l’orella. Aquestes alteracions de les orelles poden crear un inestetisme que provoca greus complexos en els nens i adolescents.

Generalment, és una cirurgia que es realitza en nens entre els 4 i 14 anys. Les orelles han crescut gairebé completament als 4 anys, així que com més aviat es faci la cirurgia, menor serà el ridícul que passi el nen a l’escola. L’otoplàstia també es pot realitzar en adults, no existint més riscos en aquesta edat.

Si el nen és petit, el cirurgià plàstic li recomanarà realitzar la intervenció amb anestèsia general. Per a nens grans i adults, s’emprarà anestèsia local associada o no a sedació, de manera que estigui despert durant la cirurgia, però relaxat.

La Cirurgia

La tècnica emprada dependrà del problema concret. Generalment es realitza una petita incisió a la part posterior de l’orella per exposar el cartílag auricular. Després s’esculpeix el cartílag i es doblega cap enrere; es poden emprar punts interns per mantenir la nova forma. A vegades, pot ser necessari extirpar una part del cartílag per obtenir una orella més natural. Finalment s’extirpa una falca de pell de la part posterior de l’orella. La cicatriu resultant de l’otoplàstia queda dissimulada darrere de l’orella. La majoria de les vegades, encara que només una orella sembli anormal, s’intervenen les dues per aconseguir una millor simetria.

Cicatrius Otoplàstia

Disseny de les Cicatrius

Una otoplàstia sol durar entre 1 i 2 hores, encara que en casos complexos pot portar més temps.

La majoria dels pacients, nens i adults, es troben bé al cap de poques hores de la cirurgia, encara que pot ser recomanable romandre una nit a la clínica fins que desapareguin els efectes de l’anestèsia general. Es col·loca un embenat al voltant del cap només finalitzar la cirurgia. Les orelles poden fer mal una mica els primers dies, però s’alleuja fàcilment amb medicació

La majoria dels adults tornen a la feina 5 dies després de la cirurgia; els nens tornen a l’escola en uns 7 dies, sempre que vagin amb compte amb les activitats físiques. El resultat de l’operació és permanent. Rares vegades és necessari un retoc i les complicacions, siguin cutànies o del cartílag, són excepcionals.

Informació extreta de www.secpre.org

Otoplastia Antes y Después