• Notes Legals
     

Dades identificatives

Denominació Social: DR. ÁNGEL SUÁREZ SUÁREZ
NIF: 40960882K
Dades de Col·legiat: Col·legiat número 21126 al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Nom de dominio: www.mesos.es

El Centro Médico Mesos (des d’ara “el titular”) insta a l’usuari d’aquest lloc web (des d’ara “l’usuari”) que llegeixi els aspectes legals que a continuació s’exposen.

El fet de navegar per aquest lloc web implica el seu coneixement i acceptació per part de l’usuari.
D’acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el titular informa a l’usuari dels següents aspectes legals:

Condicions d’ús

  1. El titular no es responsabilitza de la qualitat de la navegació ni de la velocitat d’accés. Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-ho d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, quant a l’accés i la navegació.
  2. Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar a aquest lloc web en si oa tercers. La navegació realitzada per l’usuari estarà sota la seva responsabilitat. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i / o la transmissió de qualsevol tipus de material violent, amenaçador, difamatori, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiva que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.
  3. El titular ha pres totes les precaucions per evitar la propagació de virus informàtics. Tot i així es recomana que el receptor de tot missatge informàtic realitzi els seus propis controls. El titular no acceptarà cap responsabilitat per danys que es puguin patir per aquests factors.
  4. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en aquest lloc web és de l’usuari. El titular no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin, a través d’aquest lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del titular.
  5. El titular es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. A aquests efectes no serà considerada com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients del titular sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.
  6. El titular podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Propietat intel·lectual

  1. El titular no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, divulgació, tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, ús comercial, transformació o descompilació en qualsevol suport o format de certs elements d’aquest lloc web sense el seu permís previ i per escrit per la qual cosa s’insta a l’usuari que ho desitgi, a contactar amb el titular per consultar per l’ús d’aquest material. Si no és així, l’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb qualsevol altre fi.
  2. Els noms comercials, marques, logotips o signes distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquest lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars.